bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CNVCLĐ tỉnh BR-VT: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thực hiện bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ sở .

CNVCLĐ thành phố Vũng Tàu tuyên truyền, học tập và làm theo Bác thông qua các hoạt động văn hóa , văn nghệ

Các cấp công đoàn tỉnh đã cụ thể hóa, bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chi bộ, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực nhất, ý nghĩa nhất gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Đặc biệt gắn với phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, cụ thể hóa phù hợp với từng ngành, từng địa phương, đơn vị, đã tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp gắn với đặc điểm của từng đơn vị như, Công đoàn ngành Y tế với phong trào “Thực hiện tốt 12 điều y đức trong khám và điều trị bệnh”, “Lương y như từ mẫu”; Công đoàn ngành Giáo dục với phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; Công đoàn Viên chức với phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Thực hành tiết kiệm và cải cách thủ tục hành chính” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” gắn với chương trình “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã thu hút đông đảo CNVCLĐ, nhất là người động tại các doanh nghiệp tham gia. Có thể khẳng định, mỗi một phong trào thi đua yêu nước đều có đặc điểm riêng, gắn với từng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp và hiệu quả mà các phong trào đem lại không chỉ là hiệu quả về mặt giá trị kinh tế, giúp tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, hiệu suất công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp, mà còn thể hiện khả năng, vai trò, trách nhiệm của mỗi CNVCLĐ, góp phần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất, thiết thực nhất.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tại Chi bộ Cơ quan LĐLĐ tỉnh
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền, người sử dụng lao động đẩy mạnh tuyên truyền đến CNVCLĐ về những chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, thi hát karaoke chủ đề về Bác; cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh; nói chuyện chuyên đề về Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bác trong Tháng Công nhân, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày Quốc khánh 2/9… Qua đó, việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp công đoàn, CNVCLĐ ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ. Từ đó, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trách nhiệm đối với bản thân, đối với tổ chức.

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, phát huy hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu “làm theo” Bác, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; tuyên truyền giáo dục đến CNVCLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong từng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thiết thực, gắn với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn trong chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; lắng nghe, tâm tư nguyện vọng, đối thoại với CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan