bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CNVCLĐ tỉnh BR-VT: Hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và công chức, viên chức, lao động trong công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về vai trò của công tác dân tộc, tôn giáo, đối với sự phát triển của đất nước; trang bị kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tốc, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động các cấp công đoàn.

Nội dung tác phẩm thể hiện hiểu biết, suy nghĩ, tình cảm, những ý kiến đóng góp của tác giả về các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; Những giá trị tích cực, có ý nghĩa của tín ngưỡng, tôn giáo thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng say lao động, sản xuất; Những gương cán bộ công đoàn, CNVCLĐ là đồng bào theo đạo, dân tộc thiểu số vượt khó sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác; Kết quả, mô hình, điểm sáng trong công tác thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Phát hiện, phản ánh những biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo hoặc vấn đề dân tộc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội; Vai trò, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc tới CNVCLĐ cả nước; Trách nhiệm của cán bộ, CNVCLĐ trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm thuộc các thể loại: bài phản ánh, phóng sự, ký sự, xã luận. Mỗi tác phẩm dự thi có độ dài từ 800 đến 2.000 từ, được viết bằng tiếng Việt, có hình ảnh minh họa. Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter… của các tổ chức, cá nhân. Tác phẩm được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4, sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Thời gian nhận bài dự thi, từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021 (theo dấu bưu điện); dự kiến tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi vào tháng 12/2021.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất: 5.000.000 đồng; 03 giải nhì: mỗi giải 3.000.000 đồng; 05 giải ba: mỗi giải 2.000.000 đồng; 10 giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng. Các tác phẩm đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Tổng Liên đoàn. Thông tin chi tiết được đăng tải trên website:http://www.congdoan.vn và fanpage Công đoàn Việt Nam- Facebook.com/condoanvietnam2017.


Bài viết liên quan