bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CNVCLĐ tỉnh BR-VT: Tích cực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024 là giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng. Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy vai trò CNVCLĐ góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IX – năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025­2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tích cực phát hiện nhũng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với đây mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2024.

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ướng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IX năm 2024.

– Đối tượng tham dự giải: mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

– Về nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX- năm 2024 được hướng dẫn tại Kế hoạch số 339-KH/TU, ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  với 3 nội dung trọng tâm:

(1) Phản ánh sự vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và
những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây
dựng Đảng.

(2) Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy,
tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

(3) Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu
quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các quy định về nêu gương của
cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh
”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với
Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

 

+ Kế hoạch số 168-KH/BTCTW, ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 168 KH – BTC TW giai thuong Bua Liem Vang.signed

+ Kế hoạch số 339-KH/TU, ngày 23/4/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về phát động, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX – năm 2024 339-KH phat dong Giai Bua liem vang – lan IX nam 2024.signed.signed

+ Công văn 5772-CV/BTCTU, ngày 13/5/2024 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về gợi ý nội dung viết bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần IX – năm 2024: 5772 Goi y noi dung bai viet BUA LIEM VANG 2024 13 05.signed.signed.

 

Thành Thơ


Bài viết liên quan