bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH thủy sản Thanh Hào

Chiều ngày 07/12/2021, Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Thủy sản Thanh Hào tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT.

Ông Huỳnh Văn Phi – Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Quyết định và tặng hoa cho CĐCS

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Phi, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã tặng hoa chúc mừng và trao quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Thủy sản Thanh Hào. Theo đó, bước đầu đã vận động được 21 thành viên gia nhập tổ chức công đoàn. Trong đó, Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 thành viên do bà Nguyễn Thị Kim Liên làm Chủ tịch công đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Phi, Chủ tịch LĐLĐ huyện mong muốn Công đoàn cơ sở của công ty ngay sau khi thành lập phải xây dựng các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phối hợp với Ban giám đốc tổ chức các phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, đưa công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Ông Trần Hiếu Liêm – Giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ huyện và hứa trong thời gian tới cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Công đoàn hoạt động. Ông cũng tin tưởng rằng, công đoàn sẽ là cầu nối, là động lực thúc đẩy phát triển bền vững về kinh tế cũng như quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Bích Hằng

 


Bài viết liên quan