bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022.

Cuộc thi được diễn ra từ 8h00 ngày 15/11 đến 21h00 ngày 05/12/2022.

Các thí sinh tham gia thi trực tuyến với hình thức trắc nghiệm. Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu có 3 đến 4 phương án trả lời, chỉ có duy nhất 01 phương án đúng. Các câu hỏi được trộn, chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi và thay đổi theo từng lần thi. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, hoàn thành đúng tất cả 20 câu hỏi được 100 điểm.

Thí sinh chỉ được dự thi 01 lần duy nhất trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi các cấp công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các công đoàn ngành Trung ương đóng tại địa phương tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia cuộc thi.

 


Bài viết liên quan