bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đối với chính sách tăng giờ làm thêm cho người lao động

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 quy định trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm giờ không quá 60 giờ/tháng và không quá 300 giờ/năm, trừ một số trường hợp.

CNLĐ tại Cty Changchun Vina, huyện Long Điền đang tham gia lao động sản xuất

Qua khảo sát, Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu nhận thấy việc đề xuất tăng giờ làm thêm là căn cứ nhu cầu thực tế của người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Việc cho phép tăng giờ làm thêm phải được người lao động đồng ý, do đó, chủ trương này sẽ không tạo áp lực cho NLĐ. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động công khai hóa việc tăng ca, tăng giờ làm nhằm đảm bảo nhu cầu của chủ doanh nghiệp và người lao động.

Tuy nhiên, việc tăng giờ làm thêm là một trong những giải pháp tạm thời trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Châu Trinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ, để thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các cấp Công đoàn cần quan nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của người sử dụng lao động tại DN; chủ động đề xuất đối thoại, thương lượng nâng cao chất lượng bữa ăn ca; ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ; tham gia xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát  việc thực hiện pháp luật lao động tại DN, đặc biệt là về tiền lương, việc tăng giờ làm thêm của NLĐ; tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

N. Lan


Bài viết liên quan