bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Các Khu công nghiệp giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, BHXH và công đoàn tại công ty TNHH Sonion Việt Nam II

Chiều ngày 19.7.2022 Đoàn giám sát Liên ngành do Ông Nguyễn Trung Ngạn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH Sonion Việt Nam II, đường số 12, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện các quy định pháp luật về Lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn.

Việc giám sát này với mục đích giúp cho doanh nghiệp thấy được những mặt mạnh mà mình đã làm được, phát huy những việc làm tốt, phát hiện những bất cập kiến nghị khắc phục hoặc sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ.

Ông Nguyễn Trung Ngạn đang kiểm tra an toàn tại vị trí làm việc

Qua buổi giám sát, Công ty đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật nhất là việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, thưởng. Công ty có chính sách nâng lương vào tháng 1, tháng 4 và tháng 10 cho những nhân viên tiêu biểu.  Tiền lương bình quân tại doanh nghiệp là 7.754.874 đồng/tháng, suất ăn ca là 32.000 đồng/suất. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được công ty đóng đầy đủ, điều kiện làm việc của người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động… tại doanh nghiệp đều tuân thủ theo quy định pháp luật.

 

Từ Thị Phương Thủy- CĐKCN


Bài viết liên quan