bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu Công nghiệp: Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2015-2020 (kéo dài 2015-2023)

Sáng ngày 14.1.2022, Công đoàn các Khu công nghiệp đã tổ chức hội nghị BCH bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ, UBKT và chủ nhiệm, ủy viên UBKT Công đoàn các Khu công nghiệp. Tham dự hội nghị có 15 đồng chí là Ủy viên BCH, BTV Công đoàn các Khu công nghiệp và đồng chí Lưu Thị Ánh Tuyết- Phó trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh.

Kết quả, đồng chí Đặng Quốc Bình đã trúng cử vào BCH, BTV, UBKT và chủ nhiệm UBKT Công đoàn các Khu công nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 ( kéo dài 2015-2023).

T.T.P. Thủy- CĐKCN


Bài viết liên quan