bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu công nghiệp ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động các Huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2024-2028

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc trao đổi thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại Khu công nghiệp với mục tiêu đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời xây dựng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong KCN và địa bàn các huyện, thị xã, thành phố vũng mạnh, chiều ngày 27/6/2024 tại Hội trường Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh BR-VT đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn các Khu công nghiệp với Liên đoàn lao động huyện Châu Đức, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2024-2028. Tham dự buổi lễ ký kết có Ông Lê Văn Hòa- Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh BR-VT, lãnh đạo các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh, đại diện các lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu có các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khu công nghiệp, các đại diện sở ban ngành có liên quan như Uỷ Ban Nhân Dân, phòng Lao động Thương Binh Xã Hội và Bảo Hiểm Xã Hội và các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp tham dự.

Các đại biểu và khách mời tham gia buổi ký kết quy chế phối hợp

Tại buổi ký kết, Đ/c Nguyễn Thanh Sơn– Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp đã thông qua nội dung quy chế phối hợp. Việc thực hiện ký kết quy chế này giúp Công đoàn các khu công nghiệp và các Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt chức năng của mình và nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai thông suốt từ LĐLĐ tỉnh  xuống cơ sở, chế độ chính sách của đoàn viên, người lao động được đảm bảo.

Các lãnh đạo chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động
các Huyện Châu Đức, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2024-2028

 

                                   T.T.P. Thủy
(CĐ các KCN)


Bài viết liên quan