bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu công nghiệp Tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh BRVT, sáng ngày 25.7.2023 tại Hội trường Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh BRVT đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở năm 2023.Tham dự Hội nghị có các đồng chí là trưởng ban nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công của các Công đoàn cơ sở và đồng chí Hoàng Thị Hải – Phó trưởng ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh làm báo cáo viên.

Buổi tập huấn này tập trung vào việc bồi dưỡng nghiệp vụ, những kiến thức về bình đẳng giới, chế độ chính sách đối với lao động nữ cho các cán bộ nữ công ở cơ sở, đồng thời trang bị những kỹ năng hoạt động về công tác nữ công, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, giúp cho phong trào của nữ công nhân lao động tại các đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; đóng góp tích cực vào hoạt động chung của tổ chức Công đoàn.

Bà Hoàng Thị Hải – Phó trưởng ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

Qua buổi tập huấn này, các cán bộ công đoàn làm công tác nữ công nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc tuyên truyền bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực cho CNVCLĐ nữ về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, công tác bình đẳng giới cũng như đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ nữ và chính sách đối với lao động nữ  tạị đơn vị mình.

Bà Phạm Nguyệt Phương – CĐCS Công ty TNHH Pavonine Vina đang chia sẻ tại Hội nghị

 

T.T.P.Thuỷ- CĐKCN


Bài viết liên quan