bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh BR-VT tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Ủy Ban kiểm tra cho cán bộ công đoàn cơ sở

Ngày 21.9.2023, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Ủy Ban kiểm tra (UBKT) cho cán bộ công đoàn là ủy viên UBKT công đoàn cơ sở trực thuộc.

Bà Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời là báo cáo viên của lớp tập huấn đã triển khai các nội dung như: Quy trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn, kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, Tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; Trình tự, thủ tục giải quyết và tham gia Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các mẫu văn bản liên quan… Cuối buổi tập huấn, báo cáo viên đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của các đồng chí cán bộ công đoàn phụ trách công tác kiểm tra nhằm hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra tại cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyết Linh – CĐKCN


Bài viết liên quan