bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh BRVT tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT”

Thực hiện Kế hoạch số 231-KH/ĐĐ, ngày 14/4/2022 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Triển khai học tập Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT” trong công nhân, viên chức, lao động”; sáng ngày 20.5.2022 Công đoàn Khu công nghiệp đã tổ chức buổi tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) về những nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn BR-VT theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến tham dự buổi lễ có sự tham gia của 40 chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Khuyên- Phó trưởng Ban Tuyên giáo, thị ủy Phú Mỹ triển khai tại hội nghị

Ngay sau khi được bà Nguyễn Thị Hồng Khuyên- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Phú Mỹ triển khai các nội dung học tập của chuyên đề 2022, kể những mẫu chuyện hay về Bác Hồ, mỗi người đều tự liên hệ bản thân, tu dưỡng, rèn luyện đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

Từ Thị Phương Thủy – CĐ các KCN


Bài viết liên quan