bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh BRVT tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2022

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công đoàn các Khu công nghiệp, ngày 28.6.2022 Công đoàn các Khu công nghiệp đã tổ chức buổi tập huấn cho Cán bộ công đoàn và an toàn vệ sinh viên đang làm việc trong các doanh nghiệp về Công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Đến tham dự buổi tập huấn có sự tham gia của 62 cán bộ công đoàn và các cán bộ phụ trách mảng an toàn vệ sinh viên thuộc các Công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Trung Ngạn- Chủ tịch CĐKCN đang triển khai các nội dung về công tác an toàn vệ sinh lao động 2022

Tại buổi tập huấn, Ông Nguyễn Trung Ngạn- Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp đã trình bày và giải đáp những thắc mắc của cơ sở về công tác An toàn vệ sinh lao động. Đồng thời cung cấp và nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về công tác An toàn vệ sinh lao động cũng như nâng cao kỹ năng hoạt động về An toan vệ sinh lao động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

       T.T.P.Thủy

                                          CĐ các KCN


Bài viết liên quan