bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp và Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính công đoàn cơ sở cho 190 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên đã trao đổi các nội dung, quy định về tài chính công đoàn và các văn bản mới liên quan đến tài chính công đoàn, chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở; phương pháp lập báo cáo dự toán, quyết toán; phổ biến các biểu mẫu sổ sách kế toán tài chính công đoàn; hỗ trợ cài đặt phần mềm trực tiếp cho từng đơn vị, hướng dẫn sử dụng, định khoản các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm… Đồng thời, giải đáp những thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ tài chính công đoàn.


Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ tài chính công đoàn, từ đó hướng dẫn cho Công đoàn cơ sở thực hiện công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn ở đơn vị theo đúng quy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyết Linh – CĐKCN


Bài viết liên quan