bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Các Khu Công nghiệp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 16.03.2023 tại hội trường Khách sạn Công đoàn, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ hai nhiệm kỳ 2023-2028 đến dự và chủ trì hội nghị đ/c Nguyễn Thanh Sơn, chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh cùng tham dự  hội nghị có 25 ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Ủy viên UBKT Công đoàn các khu công nghiệp.

Hội nghị đã họp và bầu Ban Nữ công quần chúng Công đoàn các KCN khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó đồng chí Cao Thị Thanh Dung – Phó Chủ tịch CĐKCN đã trúng cử Trưởng ban. Hội nghị tiếp tục góp ý và các dự thảo bao gồm Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế hoạt động Ban Chấp hành (BCH), Quy chế hoạt động Ban Thường vụ, quy chế họat động Ủy Ban kiểm tra, quy chế họat động Ban Nữ công quần chúng và phân công trách nhiệm Ủy viên BCH của Công đoàn các Khu Công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 các ý kiến của các thành viên trong BCH. Các đồng chí Ủy viên BCH đã được đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tiếp thu, để ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo các văn bản trên để tỉnh ký ban hành và triển khai thực hiện./.

T.T.P Thủy – CĐKCN


Bài viết liên quan