bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Các Khu Công nghiệp tổ chức hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-CĐKCN ngày 06/02/2023 của Công đoàn các Khu Công nghiệp về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2023, sáng ngày 24.3.2023 tại Hội trường Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh BRVT đã tổ chức buổi hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực” năm 2023.  Đến tham dự buổi tập huấn này đa số là các chủ tịch, phó chủ tịch, UV BCH các Công đoàn cơ sở trên địa bàn các khu công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng HuệTrưởng khoa Lý luận cơ bản Trường Chính trị Tỉnh BRVT đã triển khai và truyền đạt chuyên đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Huệ – Trưởng khoa Lý luận cơ bản Trường Chính trị Tỉnh BRVT đang nói chuyện chuyên đề tại Hội nghị

Các học viên chụp hình lưu niệm với Cô giáo

Qua buổi học tập này, các cán bộ công đoàn đã hiểu rõ hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của cả nước . Việc này đòi hỏi mỗi CNVCLĐ trên từng vị trí, việc làm phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong suy nghĩ và hành động, tự giác thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; “tự soi, tự sửa”, dốc sức cùng cả nước đấu tranh đẩy lùi, loại trừ tham nhũng tiêu cực.

Từ Thị Phương Thuỷ- CĐKCN


Bài viết liên quan