bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức tập huấn “Công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động” cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn các Khu công nghiệp Tỉnh BR-VT, sáng ngày 16/06/2023 tại Hội trường Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh BR-VT đã tổ chức lớp tập huấn về “Công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động” cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn có gần 80 cán bộ công đoàn cơ sở là chủ tịch, phó chủ tịch đến từ các đơn vị trong khu công nghiệp. Ông Nguyễn Văn Cường –Trưởng ban Tuyên giáo- Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai một số nội dung cơ bản của công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ và các hình thức tuyên truyền đối với cán bộ công đoàn.

Ông Nguyễn Văn Cường, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đang triển khai một số nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ CĐCS

Thông qua lớp tập huấn này, các cán bộ CĐCS có thể hiểu và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị mình; có thêm thông tin, các nội dung tuyên truyền sát với nhu cầu của người lao động. Đồng thời nhận thức đầy đủ về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn. Thông qua đó góp phần tạo dựng rõ nét hình ảnh và vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ.

Từ Thị Phương Thủy

      (CĐ các KCN)


Bài viết liên quan