bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 24/5/2023, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về dự Đại hội cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy, có đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, Đồng chí Trần Ngọc Hà,  Bí thư chi bộ cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có nhiều hoạt động nổi bật, thực sự là một tổ chức đại diện cho CBCC, NLĐ cơ quan. Thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan, công đoàn viên chức tỉnh tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; cùng với chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện làm việc, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống, thu nhập cho đoàn viên; xây dựng tập thể cơ quan là một tập thể thực sự đoàn kết, vững mạnh. Đặc biệt, thường xuyên quan tâm, đề xuất và tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được tham gia học tập nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe và chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CBCCLĐ cơ quan.

Ảnh: BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Công đoàn còn hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức một số hoạt động phong trào công đoàn còn hạn chế; việc sơ tổng kết, biểu dương, khen thưởng đột xuất chưa thường xuyên; sinh hoạt của tổ công đoàn phần lớn lồng ghép trong sinh hoạt tổ chuyên môn..

Với Khẩu hiệu hành động “ĐỔI MỚI – DÂN CHỦ – ĐOÀN KẾT – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN”. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết, bao gồm: 1- Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 2- 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh. 3- Công đoàn luôn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành Tốt nhiệm vụ trở lên”. 4- 100% đoàn viên công đoàn không vi phạm pháp luật của Nhà nước. 5- Phấn đấu 100% CBCC-NLĐ học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 6- 100% đoàn viên công đoàn thực hiện phong trào “Cán bộ công chức thi đua nói không với tiêu cực” và phong trào “cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa cơ sở”. 7- Phấn đấu giới thiệu 01 đoàn viên cho Chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 3 người. Đồng chí Phạm Tấn Phước – Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 trúng cử vào chức danh Chủ tịch BCHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 và dự Đại hội cấp trên.

TẤN PHƯỚC


Bài viết liên quan