bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động 6 tháng năm 2024

Ngày 05/7/2024, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với chính quyền cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động 6 tháng năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Trần Tuấn Lĩnh – UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Tấn Phước – Chủ tịch BCHCĐCS; tham dự Hội nghị có cấp ủy Chi bộ và toàn thể cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng năm 2024, Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo tiến độ Nghị quyết mà Hội nghị CBCCVC năm 2024 đề ra; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan; thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ trong hoạt động của cơ quan. Hàng quý, đều đề xuất tuyên dương dưới cờ các đồng chí có thành tích theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng… để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đối với công tác phát triển đảng, lãnh đạo Cơ quan đã phối hợp Chi ủy, Chi bộ tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu 01 quần chúng để xem xét kết nạp đảng, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp giao ban cơ quan, các buổi sinh hoạt Chi bộ, lãnh đạo đơn vị đã phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đối với CBCC; tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC tham gia các hoạt động phong trào; tham gia các hoạt động do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức trong dịp 30/4 và 01/5/2024; luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của CBCC, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của CBCC. Nâng lương cho CBCC theo quy định, có 02 đồng chí được nâng lương trước niên hạn; chi thu nhập tăng thêm hàng quý.

Một số điểm nổi bật trong 6 tháng năm 2024 như: Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC trong thực hiện công việc chuyên môn, đảm bảo các điều kiện làm việc, có hiệu quả, đảm bảo an toàn trong lao động; tổ chức họp mặt, giao lưu nhân dịp 8/3/2024; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp năm 2024; duy trì việc tổ chức sinh nhật hàng quý cho CBCC và thực hiện các chế độ theo quy định.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã đề ra, thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

TẤN PHƯỚC

 


Bài viết liên quan