bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2023 đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Vừa qua, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với chính quyền cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, hai bên đã phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nội quy, quy chế của ngành và của cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế ứng xử văn hóa tại công sở, đã thực hiện đầy đủ những nội dung của Nghị quyết đề ra; cơ quan đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2023; 03 phòng nghiệp vụ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Khen thưởng tại Hội nghị

Một số điểm nổi bật trong năm 2023 như: Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC trong thực hiện công việc chuyên môn, đảm bảo các điều kiện làm việc, có hiệu quả, đảm bảo an toàn trong lao động. Nhân dịp 8/3/2023, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan tạo điều kiện cho CBCC tổ chức họp mặt tại một số điểm du lịch sinh thái ở huyện Châu Đức và thành phố Bà Rịa; tổ chức họp mặt nhân dịp 20/10; tổ chức khám sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức; nhất là Hội thi hát Karaoke (toàn thể cán bộ nữ cơ quan múa minh họa) và đạt giải khuyến khích. Tổ chức thành công Đại hội CĐCS lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 24/5/2023. Thành lập Phòng Nghiệp vụ 3 (Phòng tổng hợp, tiếp công dân và xử lý đơn thư); xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của 3 Phòng và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Trong đó, những chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2024 là: 100% CBCC được học tập, quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có CBCC, NLĐ vi phạm pháp luật. 100% CBCC hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cơ quan, đoàn thể phát động. 100% CBCC đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 20% tổng số CBCC đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 3/3 tập thể phòng đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. Có biện pháp thiết thực tiết kiệm kinh phí, chăm lo đời sống cho CBCC. Tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua, thường xuyên vận động CBCC có sáng kiến cải tiến trong công tác. Đạt xếp loại CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

TẤN PHƯỚC


Bài viết liên quan