bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Trung tâm HC-CT tỉnh Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 -2028

Sáng ngày 11/5/2023, tại Hội trường C1 – Trung tâm HN tỉnh, CĐCS  Ban Quản lý Trung tâm HC-CT tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đồng chí Vương Thị Thu Hà – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc phụ trách BQL Trung tâm Hành chính cùng 45 đoàn viên, người lao động của Công đoàn cơ sở BQL Trung tâm Hành chính tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 kéo dài đến 2023, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐCS Khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí, trong đó 01 đồng chí là đại biểu đương nhiên, 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Ban Chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở BQL Trung tâm Hành chính Khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm 2023-2028 cụ thể và thiết thực. Trên tinh thần “ Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển” , Ban Chấp hành CĐCS Khóa III sẽ đoàn kết lãnh đạo, điều hành hoạt động Công đoàn tại đơn vị để hoạt động CĐCS ngày càng khởi sắc và đi vào chiều sâu hơn.

 

Mã Huy Tâm

Chủ tịch CĐCS BQL Trung tâm Hành chính


Bài viết liên quan