bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tổ chức thành công Đại hội điểm lần thứ VIII

Ngày 24/2/2023 Công đoàn cơ sở Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tổ chức Đại hội điểm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Xuân Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng.

Đ/c Phan Xuân Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết phong trào CNV-LĐ và hoạt động Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Phát Triển Nhà BR-VT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cũng như thông qua các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện như: Phấn đấu 100% CNV-LĐ và ĐVCĐ tham gia học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên; 100% Ủy viên BCH, Tổ trưởng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị Người lao động hàng năm. Hàng năm phấn đấu từ 95% trở lên đoàn viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 35% đoàn viên xuất sắc tiêu biểu; 100% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà ” trong đó có 35% đạt xuất sắc. Vận động 100%  ĐVCĐ hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia đóng góp các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động; vận động chấp hành tốt nội qui, qui chế của cơ quan, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, thực hiện tốt công tác nơi cư trú và các tệ nạn xã hội.  Giới thiệu từ 10 trở lên lượng đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nhận xét đề nghị chuyển Đảng chính thức kịp thời khi có sự chỉ đạo của Đảng ủy;

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Đại hội đã lựa chọn bầu 07 đồng chí tham gia Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đ/c Phan Văn Dinh được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Ban Chấp hành khoá mới hứa trước quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Ban Chấp hành mới CĐCS Công ty CP Phát triển nhà BR-VT ra mắt Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.


Bài viết liên quan