bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh BR-VT tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 27/02/2023, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh BR-VT đã tổ chức đại hội nhằm đánh giá thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh BR-VT có 132 công đoàn viên/132 viên chức và người lao động, trong đó có 58 công đoàn viên nữ. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở luôn quan tâm, nắm bắt tình hình, tư tưởng của đoàn viên, NLĐ, kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, khó khăn… của NLĐ để phối hợp với Lãnh đạo Công ty có các biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn tới đoàn viên, NLĐ, người sử dụng lao động về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn, lấy quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên, NLĐ làm động lực ổn định doanh nghiệp và ngược lại, phát triển doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của công đoàn viên. Công đoàn  Công ty luôn là chỗ dựa vững chắc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Ban Chấp hành CĐCS đã thương lượng và kí kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều có lợi cho công đoàn viên, cụ thể công ty trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho người lao động làm việc, các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được trang bị và hoạt động tốt; Công ty tổ chức đo môi trường, xác định mức độ ô nhiễm, độc hại tại các phòng ban và có chế độ bồi dưỡng theo luật định.

Bên cạnh đó, CĐCS phối hợp với Chi bộ, công ty tổ chức học tập Chuyên đề toàn khoá  và chuyên đề hàng năm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 30-QĐi/TU, ngày 18/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai Bộ Luật Lao động 2019, Luật Công đoàn, học và diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy tại Công ty.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, tạo nên đời sống văn hóa tinh thần bổ ích cho người lao động. Nhiệm kỳ qua Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia nhiều hội thi, hội thao do LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thành phố Vũng Tàu tổ chức; tham gia hội thao ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam 28/8, Hội thao ngành Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam hàng năm; tổ chức gặp mặt, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn giữa các Công ty XSKT trong khu vực. Công đoàn duy trì phong trào tiết kiệm “ Nuôi heo đất ” để dành tiền xây tặng nhà, tặng quà, tặng học bổng cho các đối tượng nghèo trong tỉnh. Hàng tháng, CNVCLĐ trích tiền lương từ 20.000đ đến 50.000 đ ủng hộ quỹ “Nuôi heo tình nghĩa” số tiền thu được trong nhiệm kỳ là:162.840.000 đ.

Trong nhiệm kỳ qua đơn vị đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, 05 năm liền công ty được nhận cờ đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn lao động tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty nhận xét 17 công đoàn viên ưu tú cho Chi bộ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức; tiếp tục giáo dục giúp đỡ 37 công đoàn viên trong diện cảm tình Đảng.

Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào ban chấp hành công đoàn  là những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn hưa hẹn và đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày một phát triển.

Phạm Thị Kim Thương

(Chủ tịch CĐCS Cty Xổ số Kiến thiết tỉnh)


Bài viết liên quan