bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Ngày 30/3/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 tại hội trường công ty. Hội nghị có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Tổng giám đốc công ty, ông Nguyễn Quang Quốc – Chủ tịch CĐCS, ông Bùi Thanh Phong – Phó Chủ tịch CĐCS, các đồng chí UV BCH CĐCS cùng 150 đại biểu đại diện cho 39 người lao động (NLĐ) của Công ty.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Tổng Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo doanh nghiệp cùng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023 đề ra.

Ông Nguyễn Quang Quốc, Chủ tịch CĐCS công ty thông qua báo cáo công tác giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023.

Các đại biểu dự Hội nghị thảo luận, góp ý các báo cáo, các nội dung đề nghị sửa đổi, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội nghị là diễn đàn để người lao động góp ý, trao đổi, thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Tất cả các nội dung hội nghị được công khai, minh bạch, dân chủ, góp phần nâng cao năng lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 100% người lao động dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và thể hiện rõ sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024.

VTB

CĐCS CTY CPDV ĐÔ THỊ BÀ RỊA


Bài viết liên quan