bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở TTYT TP Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động trong quan hệ lao động; hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ trong đơn vị; từ đó, phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong việc xây dựng, phát triển đơn vị. Ngày 14/4/2021, Công đoàn cơ sở TTYT TP Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021 đến 90 đoàn viên là trưởng các khoa, phòng và trạm Y tế phường, xã, tổ trưởng tổ công đoàn và đại diện đoàn viên của các tổ (30% CBVCLĐ của đơn vị).

Đây là dịp để cán bộ, viên chức và người lao động nắm bắt được chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; đồng thời cũng tạo điều kiện cho CBVCLĐ thảo luận, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc mà Trung tâm Y tế chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ trong việc đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Qua những thông tin tại Hội nghị, các tổ công đoàn sẽ thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến tất cả các đoàn viên trong tổ mình nắm được những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019. Với mong muốn tất cả CBVCLĐ hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ để thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của người lao động tại cơ quan, đơn vị, góp phần trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu.

Tin, ảnh:Bs Phạm Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTYT TP Vũng Tàu


Bài viết liên quan