bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở xã Châu Pha (Thị xã Phú Mỹ): Thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ

Công đoàn cơ sở xã Châu Pha (Thị xã Phú Mỹ), là công đoàn cơ sở xã thuộc khối cơ quan hành chính nhà nước, trong những năm qua, công đoàn cơ sở xã đã thực hiện rất tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trong chăm lo đời sống CNVCLĐ \; đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên được nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng trong cuộc sống nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo đơn vị tặng quà nữ CNVCLĐ nhân dịp 8/3/2023

Là đơn vị với 50% là CNVCLĐ nữ, CĐCS đã rất quan tâm, chăm lo đời sống lao động nữ và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Cụ thể, ngay từ đầu năm Ban Nữ công, BCH CĐCS đã tham mưu với lãnh đạo Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện phong trào; tổ chức đăng ký trong toàn phụ nữ cơ quan, vận động 100% chị em thực hiện tốt phong trào thi đua Hai giỏi, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, qua bình xét có trên 95% đạt danh hiệu 02 giỏi, đặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, được chị em trong cơ quan tích cực hưởng ứng tham gia và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò của nữ CNVCLĐ trong gia đình và xã hội. Vận động chị em phụ nữ tích cực thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CNVCLĐ. BCH CĐCS luôn chủ động trong việc trao đổi thông tin với thủ trưởng cơ quan, để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tham gia tốt các đợt học tập chính trị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, trong đó đạt 98% phụ nữ tham gia, đặc biệt là vận động chị em thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với cam kết rèn luyện phấn đấu tu dưỡng hàng năm theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đa số chị em phụ nữ được Cấp ủy tín nhiệm và thủ trưởng cơ quan tin tưởng đánh giá cao năng lực khi giao giao nhiệm vụ. Qua đó, số lượng nữ được quan tâm bố trí lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy tăng lên theo nhiệm kỳ, đến nay cơ quan có 03 nữ tham gia BCH Đảng bộ trong đó có 02 nữ lãnh đạo chủ chốt, 06 nữ tham gia HĐND xã; thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ nữ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chị em phụ nữ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác. Từ đó đa số phụ nữ cơ quan đều phát huy được năng lực của mình, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ, trong gia đình và ngoài xã hội cũng như đóng góp sức nhỏ của mình trong quá trình phát triển của địa phương.

Nữ CNVCLĐ hưởng ứng Tuần lễ áo dài 2023

Đặc biệt, nhân kỷ niệm các ngày lễ của phụ nữ như Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng Hành động vì trẻ em, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới… CĐCS phối hợp với chính quyền tặng hoa, quà cho toàn thể nữ công đoàn viên. Đồng thời, tổ chức tọa đàm họp mặt, hội thi ẩm thực, hội diễn văn nghệ, hội thi cắm hoa, hội thi cùng nhau vào bếp… lồng ghép tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống bạo hành gia đình; tuyên truyền về pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình, cùng vun đắp gia đình, gắn kết đại gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống để góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

Bên cạnh đó, Ban nữ công, BCH CĐCS thường xuyên theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách cho nữ cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến nữ đoàn viên, đảm bảo thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ thai sản, và các chế độ khác theo quy định. Tích cực đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phối hợp với thủ trưởng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan hàng năm, bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, quan tâm cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan phối hợp với chính quyền quan tâm tặng quà cho nữ đoàn viên nhân dịp tết cổ truyền với số tiền 10.000.000đ, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con của nữ đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng số tiền là 10.500.000đ; các chị em cũng thường xuyên duy trì tham gia tổ tiết kiệm để kịp thời giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Có thể nói, công đoàn cơ sở xã Châu Pha là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động phong trào, hoạt động nữ công; luôn quan tâm coi trọng trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên nhất là các đoàn viên nữ, đồng thời mỗi đồng chí cán bộ nữ cũng đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, qua các phong trào thi đua, đặc biệt là phong thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được cấp ủy tin tưởng cơ cấu nữ cơ quan giữ các chức vụ chủ chốt; tập thể CĐCS nhiều năm liền được Liên đoàn lao động tỉnh BR-VT tặng Bằng khen  chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong CNVCLĐ. Qua đó, khẳng định, vị trí, vai trò của phụ nữ, trong gia đình và ngoài xã hội cũng như đội ngũ nữ cán bộ, công chức, người lao động xã Châu Pha; phát huy được năng lực của mình và luôn xác định rõ chức năng nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của mình trong từng ngành, lĩnh vực; ngày càng khẳng định cũng như đóng góp sức nhỏ của mình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan