bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Cơ sở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ: Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại hội trường UBND xã, Công đoàn Cơ sở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ phối hợp cùng cấp uỷ, địa phương và Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 35 đoàn viên công đoàn và 19 người dân trên địa bàn xã về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; diễn biến tình hình trên các vùng biển, đảo hiện nay.

Qua buổi tuyên truyền Trung tá Trần Văn Tuyến – Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 171 Hải quân đã thông tin diễn biến tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn của các nước lớn can dự vào Biển Đông, đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của nước ta, hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển kinh tế biển, đảo; trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, nhất là các vùng biển xa, không vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài, làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực… để ngư dân yên tâm bám biển, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật biển Việt Nam; sự nỗ lực của các nước ASEAN trong xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) .

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch về Biển Đông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn và môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước trong khu vực; xây dựng tình cảm đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời đã có với Trung Quốc; tránh bị lợi dụng, kích động, lôi kéo, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc của các thế lực thù địch.

Phạm Duy Ân

Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ


Bài viết liên quan