bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn cơ sở xã Phước Long Thọ tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Chiều ngày 19/1, Công đoàn cơ sở xã Phước Long Thọ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ  năm 2024

Năm 2023, được sự quan tâm, lãnh đạo của Liên đoàn Lao động huyện, sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã, hoạt động Công đoàn xã tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương. Cán bộ công chức chấp hành các quy định của cơ quan, đảm bảo hiệu quả sử dụng thời gian làm việc; chủ động, tích cực có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường; xắp sếp phòng làm việc; thực hiện tốt chuẩn mực ứng xử với cấp trên, với đồng nghiệp, đối với tổ chức, cá nhân, công dân khi đến làm việc.

Thực hiện công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CBCC, trong năm, công đoàn cơ sở xã  đã thực hiện nâng lương thường xuyên cho 06 trường hợp; tạo điều kiện cho 01 công đoàn viên  vay vốn 20 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ vốn của LĐLĐ Tỉnh; tặng 34 suất quà cho CBCC trong dịp tết  hơn 10 triệu đồng; tặng học bổng và phát thưởng cho con CBCNV vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 hơn 6 triệu đồng. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, được đông đảo đoàn viên công đoàn tích tực hưởng ứng.Công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên, đoàn viên cũng được công đoàn  xã quan tâm thực hiện tốt.

Năm 2024, Công đoàn cơ sở xã tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; phát huy, làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Dịp này, UBND xã khen thưởng cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023; tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 16 cá nhân./.


Bài viết liên quan