bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU “Chung tay kết nối tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn” năm 2022

Từ ngày 29/6/2022 đến 11/7/2022, hơn 100 thùng vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang đã có mặt tại Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Vải thiều về Trường THPT Nguyễn Huệ

Hưởng ứng Công văn số 2392/LĐLĐ ngày 10/6/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh BR- VT về giúp nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều, Công đoàn Ngành Giáo dục đã phát động, kêu gọi các công đoàn cơ sở hưởng ứng tiêu thụ vải thiều của bà con Bắc Giang.

Vải thiều về Trường THPT Dương Bạch Mai

Theo đăng ký của các đơn vị trực thuộc, lần lượt những chuyến xe chở những thùng vải thiều chính gốc Lục Ngạn, đạt tiêu chuẩn Vietgap sạch, tươi, ngon, giá cả hợp lý (30.000 đồng/kg, 18kg/thùng) đã đến với thầy cô giáo các trường. Tiêu biểu là trường THPT Đinh Tiên Hoàng (18 thùng), THPT Dương Bạch Mai (11 thùng), THPT Bà Rịa (10 thùng), THPT Nguyễn Huệ (8 thùng), THPT Trần Nguyên Hãn (7 thùng), THPT Vũng Tàu (6 thùng), THPT Long Hải- Phước Tỉnh (10 thùng)…

          Với tinh thần “Chung tay kết nối tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn”, trong mùa vải rộ, việc kết nối hỗ trợ tiêu thụ cùng bà con nông dân Lục Ngạn (Bắc Giang) là một trong những hoạt động thiết thực, thắm đượm nghĩa tình công đoàn giữa các tỉnh. Các thầy cô Công đoàn ngành Giáo dục rất hào hứng và chia sẻ ý nghĩa tích cực này, cùng đón niềm vui được mùa vải với bà con./

   Nguyễn Minh Thu Thủy

Chủ tịch CĐGD tỉnh BRVT


Bài viết liên quan