bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Kiểm tra hoạt động CĐCS năm học 2021- 2022

Ngày 3/6/2022, tại trường THPT Dương Bạch Mai, Công đoàn ngành đã tổ chức kiểm tra hoạt động CĐCS năm học 2021- 2022. Tham gia kiểm tra có thường trực, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành, 45/45 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Các đơn vị đã thực hiện kiểm tra chéo theo cụm các huyện, thị xã, thành phố (Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức) dưới sự giám sát, hỗ trợ của Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành.

Quang cảnh buổi kiểm tra hoạt động Công đoàn năm học 2021- 2022

 

Qua kiểm tra, đa số các CĐCS trực thuộc đều thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định như: việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chủ trương, nghị quyết của công đoàn (CĐ) các cấp đến các tổ CĐ và đoàn viên CĐ; xây dựng các quy chế theo quy định và thực hiện theo quy chế đã đề ra; tổ chức sinh hoạt CĐ đúng thời gian quy định, nội dung thiết thực; hệ thống hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ, kịp thời; thực hiện đúng các quy định về đoàn viên và cán bộ CĐ; tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021- 2022, Hội nghị Người Lao động năm 2022; vận động CBNGNLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Ngành, của Công đoàn cấp trên tổ chức, nhất là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, thực hiện tốt “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, hưởng ứng Chiến dịch thi đua cao điểm hoàn thành chỉ tiêu chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Trong bối cảnh covid-19, ngành Giáo dục vẫn nỗ lực vượt khó, vừa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, vừa tham gia tốt các hoạt động xã hội từ thiện như hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Máy  tính cho em”, “Chuyến xe yêu thương”…Các đơn vị đều thực hiện việc lập dự toán vào đầu năm, thực hiện thu chi đúng quy định, chứng từ cập nhật đầy đủ, kịp thời, quyết toán đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, một số ít đơn vị mặc dù thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhưng việc ghi chép trong biên bản hội họp còn sơ sài, chưa thực sự có những đổi mới trong hoạt động công đoàn, công tác thông tin báo cáo còn chậm, việc tổ chức và tham gia các lớp tập huấn cán bộ công đoàn ở các chuyên đề chưa thật đầy đủ…

Đoàn kiểm tra đã chấm phúc tra và ghi nhận 45/45 đơn vị đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 9 đơn vị đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021- 2022./.

                                                                           Nguyễn Minh Thu Thủy

                                                       Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục


Bài viết liên quan