bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu : kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2022- 2023

Thực hiện chương trình công tác năm học 2022- 2023, nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm học 2022- 2023, ngày 27/4/2023, tại trường THPT Trần Quang Khải, Công đoàn Giáo dục tỉnh BR-VT đã tổ chức kiểm tra chấm điểm hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2022- 2023. Tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có bà Nguyễn Minh Thu Thủy- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, BCH, UBKT Công đoàn ngành; đại diện CĐCS các đơn vị trực thuộc.

 

Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo hình thức kiểm tra chéo, và phúc tra của Công đoàn ngành. Các đơn vị kiểm tra chú trọng ghi nhận, đánh giá các hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2022- 2023. Trong đó đã kiểm tra hệ thống sổ sách công đoàn (sổ tổ chức, sổ nữ công, sổ sinh hoạt tổ CĐ, sổ nghị quyết CĐ, sổ nghị quyết BCH CĐ, sổ lưu CV đi, đến, sổ UBKT, sổ Ban TTND…); Quy chế phối hợp hoạt động giữa CĐ và chính quyền; Quy chế hoạt động BCH CĐCS; Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ CĐCS; các quy chế khác; Hồ sơ tài chính CĐ (sổ sách, chứng từ thu chi của CĐCS); những hoạt động nổi bật của CĐCS năm học 2022-2023; Thông số chấm điểm CĐCS năm học 2022- 2023; chấm điểm các tổ CĐ; Hồ sơ Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2022- 2023; việc  CBNGNLĐ đăng ký thực hiện 4 Đề án giảm, đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đăng ký thực hiện “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; việc đăng ký và chấm điểm Cơ quan- đơn vị – doanh nghiệp văn hóa; Xanh- sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động….

Quang cảnh buổi kiểm tra hoạt động công đoàn Năm học 2022- 2023

 

Qua kiểm tra, Công đoàn ngành đã ghi nhận 45/45 công đoàn cơ sở đạt loại tốt, đạt 100%. Trong đó, nổi bật các CĐCS được ghi nhận có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo, tích cực, minh chứng đầy đủ, đạt điểm cao trên 98 điểm: CĐCS Trường Cao đẳng sư phạm, THPT Vũng Tàu, THPT Bà Rịa, THPT Hòa Hội, THPT Dương Bạch Mai…Công tác kiểm tra chấm điểm định kỳ hàng năm là cơ sở quan trọng giúp ghi nhận, chấn chỉnh hoạt động công đoàn các cấp, nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành./.

 

                                                    Nguyễn Minh Thu Thủy

                                                Chủ tịch CĐGD tỉnh BR-VT


Bài viết liên quan