bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn Học kỳ I năm học 2023- 2024

Ngày 24/01/2024, tại Trường THPT Bà Rịa, CĐGD tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I- Năm học 2023- 2024. Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Hòa- Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR- VT; ông NguyễnVăn Ba-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Minh Thu Thủy-, Chủ tịch Công đoàn ngành; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn sở GD&ĐT; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công công đoàn ngành, chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc. Hội nghị đã đánh giá, ghi nhận những thành quả hoạt động Công đoàn ngành học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II- năm học 2023- 2024.

 Trong học kỳ I năm học 2023- 2024, Công đoàn ngành đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Sở GD&ĐT, của Công đoàn cấp trên, đã tổ chức các hoạt động theo đúng chương trình, kế hoạch năm học, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, đặc biệt là chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; đã tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của địa phương; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện; đã đạt những thành quả đáng khích lệ. Hoạt động công đoàn chủ động tổ chức và tham gia, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thu hút được động đảo đoàn viên người lao động tham gia như: Ngày hội gia đình nhà giáo; Trại hè và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh; Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số thời công nghệ 4.0”; Hội trại tập huấn kết hợp về nguồn Chiến khu Rừng Sác, Cần Giờ; Hiến máu tình nguyện; Giao lưu thể thao 8/3; Chương trình“Tết sum vầy- Xuân gắn kết”…

Năm 2023, Công đoàn ngành GD cũng đã đảm nhận tốt vai trò Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn ngành và tương đương; đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Khối tại Xuyên Mộc. Năm 2023 vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục ược tặng cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh, nhiều tập thể và cá nhân được tặng cờ, bằng khen các cấp.

Ông Lê Văn Hòa- Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR- VT; ông Nguyễn Văn Ba-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng các đơn vị xuất sắc năm 2023

Đặc biệt, trong năm 2023 vừa qua, trong hệ thống công đoàn đã trải qua sự kiện chính trị quan trọng: đại hội công đoàn các cấp, đại hội VII Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII công đoàn VN. CĐN Giáo dục là một trong những đơn vị đã tổ chức rất tốt đại hội Công đoàn ngành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023- 2028, nhanh chóng kiện toàn, xây dựng bộ máy cán bộ và chương trình, quy chế hoạt động toàn khóa, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới khởi sắc.

Hội nghị cũng đã xác định trong tâm công tác học kỳ II năm học 2023- 2024. Đó là: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.  Triển khai Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ công đoàn các đơn vị; tiếp tục công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  Tích cực, chủ động tham gia quản lý; phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát và tham gia quản lý đơn vị, trường học.  Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các  nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của ngành. Mặt khác, trong quá trình tổ chức các hoạt động, cần chú trọng thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn mà Điều lệ Công đoàn đã nhấn mạnh, đó là: đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ nhà giáo, người lao động cống hiến, phát huy vai trò của tổ chức CĐ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành GD.

Hội nghị sơ kết hoạt động CĐ học kỳ I, triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023- 2024, với sự tham gia đông đủ, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo chính quyền và công đoàn; với những Chương trình hoạt động cụ thể, với sự đồng tâm, nhất trí và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành GD, tin rằng hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả tốt đẹp trong thời gian tới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023- 2024.

(CĐGD tỉnh BR-VT)


Bài viết liên quan