bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn là mũi nhọn của nhà trường

Trường THCS Nguyễn Công Trứ – ngôi trường có truyền thống “Dạy tốt – học tốt” ở thị trấn Long Hải. Những năm gần đây nhà trường liên tục đạt được kết quả đáng tự hào, từ chất lượng giáo dục toàn diện đến giáo dục mũi nhọn. Trong sự trưởng thành đi lên ấy của nhà trường, tổ chức Công đoàn trường thực sự là lực lượng quan trọng cùng chuyên môn góp phần tạo nên những thành tích xuất sắc ấy.

Công đoàn trường THCS Nguyễn Công Trứ gồm 8 tổ công đoàn gắn với các tổ chuyên môn của nhà trường với tổng số 67 đoàn viên công đoàn. Đội ngũ CB – GV công đoàn viên có trình độ chuyên môn cao, đoàn kết, giàu nhiệt huyết, ham học hỏi, tận tâm với công tác giáo dục học sinh và đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi. Có thể nói, trong suốt hành trình xây dựng và trưởng thành của nhà trường, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Công đoàn nhà trường khẳng định sự phát triển vững chắc ở nhiều lĩnh vực, thể hiện vai trò một tổ chức đoàn thể quan trọng trong nhà trường.

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, các cấp, triển khai thực hiện Chỉ thị 40/CT – TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CB quản lí giáo dục đến năm 2020, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, hướng các hoạt động của Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống nhà giáo. Từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo với mục tiêu “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên lao động và sự phát triển ổn định, bền vững ”.

Để hoạt động công đoàn thực sự đi vào chất lượng, Công đoàn trường THCS Nguyễn Công Trứ đã xây dựng kế hoạch hoạt động và phối hợp chặt chẽ, gắn bó với chuyên môn. Với ý thức cùng với chuyên môn thúc đẩy chất lượng giảng dạy. Công đoàn trường đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong CB – GV công đoàn viên, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… gắn các phong trào này với các cuộc vận động lớn của ngành do cấp uỷ Đảng, chính quyền phát động “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… Công đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn. Trường THCS Nguyễn Công Trứ luôn là một trong những trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục trong thị trấn Long Hải. Công đoàn trường luôn coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ về đạo đức, về chuyên môn. Trên cơ sở thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục. Công đoàn phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh chất lượng giáo dục, chú trọng, phát hiện, bồi dưỡng cá nhân điển hình tiên tiến, phối hợp cùng chuyên môn tổ chức nhiều buổi dạy chuyên đề, thảo luận, trao đổi và rút kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; trao đổi phương pháp giảng dạy nhất là về phương pháp đào tạo học sinh giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh, chuyên đề về công tác chủ nhiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chuyên đề rèn chữ viết đẹp… Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường có những hoạt động cụ thể động viên CB – GV phát huy tinh thần tự chủ trong công việc và học tập tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục toàn diện, đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi. “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đã thực sự thấm nhuần trong tư tưởng mỗi người thầy, mỗi đoàn viên công đoàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Trong quá trình tổ chức triển khai công việc hàng tuần, hàng tháng công đoàn đều chú ý kết hợp chặt chẽ với chuyên môn xây dựng nề nếp, kỷ cương trường học. Thực hiện dạy thật, học thật đánh giá thật, động viên đoàn viên công đoàn tăng cường thao giảng dự giờ, viết sáng kiến kinh nghiệm.

Có thể nói, hoạt động công đoàn đã góp phần vào thành tích của nhà trường, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn ngày càng phát triển. Năm học 2017- 2018 Nhà trường đã có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 1 giáo viên đạt giáo viên tổng phụ trách giỏi cấp cụm Miền Đông Nam Bộ, 7 giáo viên đạt đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục. Vinh dự hơn nữa trường THCS Nguyễn Công Trứ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 25/05/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường THCS Nguyễn Công Trứ đã luôn khẳng định vị thế của mình, là nòng cốt dẫn đầu trong phong trào học sinh năng khiếu của thị trấn Long Hải và huyện Long Điền.

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường, chúng tôi tin tưởng rằng: chính sự phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể chính trị, hoạt động công đoàn trường THCS Nguyễn Công Trứ nhất định sẽ còn gặt hái nhiều thành công. Hoạt động của tổ chức Công đoàn góp phần quan trọng để nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng trường THCS Nguyễn Công Trứ – là lá cờ đầu của thị trấn Long Hải năm học 2018- 2019 nói riêng và của huyện Long Điền nói chung.

Nguyễn Thị Thanh Thảo
CĐCS trường THCS Nguyễn Công Trứ – Long Điền


Bài viết liên quan