bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội VII Công đoàn Ngành Xây dựng nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 05/04/2024, tại Hội trường Khách sạn Công đoàn, Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh BR-VT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Tổng đại biểu tham dự Hội nghị có hơn 90 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành Xây dựng và cán bộ Công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban Tuyên giáo và Nữ công đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội VII Công đoàn Ngành Xây dựng, những nhiệm vụ đột phá, chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu của nhiệm kỳ; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

          Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh – Giảng viên tại Hội nghị.

 

– HOÀI NĂM –

        (CĐ NGÀNH XÂY DỰNG)


Bài viết liên quan