bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội nghị triển khai luật An ninh mạng cho cán bộ CĐCS năm 2022

Không gian mạng là một lĩnh vực mới, tác động sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội. Từ khi mạng internet xuất hiện, đã tạo ra nhiều lợi ích cho con người. Tuy nhiên, cũng mang lại những thách thức to lớn. Trước những yêu cầu bức thiết đó ngày 08/11/2022, Công đoàn ngành Y tế phối hợp Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ tỉnh BR-VT tổ chức hội nghị Luật An ninh mạng cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022.

Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trúc Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ tỉnh BR-VT; BS Nguyễn Văn Thái – Phó Bí thư  Đảng Uỷ – Phó Giám đốc Sở – Chủ tịch CĐN Y tế; đồng chí Nguyễn Thành To-Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh BR- VT cũng đồng thời là báo cáo viên tại hội nghị và 70 đồng chí là Cán bộ công đoàn từ 23 CĐCS trực thuộc ngành Y tế cùng về dự hội nghị.

BS Nguyễn Văn Thái – Phó Bí thư Đảng uỷ- PGĐ Sở – Chủ tịch  CĐN  phát biểu khai

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thành To – Phó Chủ tịch hội Luật gia tỉnh BR-VT phổ biến những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng. Theo đó, Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hình ảnh: học viên trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Thông qua hội nghị các đại biểu trao đổi cùng báo báo viên hiểu rõ hơn về những khái niệm “An ninh mạng và không gian mạng; các hành vi nghiêm cấm về an ninh mạng…” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn tại các cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng, sự cần thiết và ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh mạng hiện nay. Từ đó các đồng chí CBCĐ làm tốt công tác truyền thông, giúp cho đoàn viên công đoàn hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Luật An ninh mạng.

Tin bài: Nguyễn Thị Hà

                                                                                       CĐN Y tế


Bài viết liên quan