bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn ngành Y tế Tồ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Nữ Công cho cán bộ CĐCS năm 2024

Sáng ngày 23/4/2024, Công đoàn ngành Y tế tỉnh  Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công tác Nữ công cho trên 70 đồng chí là Ủy viên Ban Nữ công đến từ 23 CĐCS trực thuộc ngành Y tế.

Báo cáo viên của lớp tập huấn – đồng chí Hoàng Thị Hải, Phó Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản: Hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng cơ sở; Triển khai các chế độ chính sách đối với lao động nữ; Trong đó, làm rõ hơn các vấn đề cơ bản về giới, bình đẳng giới; phương pháp hoạt động công đoàn nhằm lồng ghép các hoạt động với tuyên truyền;

Công đoàn ngành Y tế tổng số lao động nữ chiếm 70% trên tổng số đoàn viên công đoàn. Các đồng chí ủy viên Ban nữ công tại CĐCS đều là kiêm nhiệm, đặc thù ngành Y tế bận công tác chuyên môn nên tổ chức các hoạt động phong trào một số CĐCS đôi khi còn gặp khó khăn. Các đại biểu tham dự hội nghị nhiệt tình tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động phong trào tại cơ quan đơn vị. Tại hội nghị tập huấn các đại biều cũng được Báo cáo viên giải đáp thắc mắc, chia sẻ các khó khăn tại ngành, hướng dẫn thực hiện các hoạt động phong trào hoạt động Ban nữ công quần chúng. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay về công tác tổ chức các hoạt động phong trào công tác nữ công tại các cấp công đoàn.

 

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở được nâng cao nhận thức, trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để cán bộ công đoàn giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn nhằm vận dụng hiệu quả vào công tác công đoàn tại từng cơ quan, đơn vị, ngày một tôt hơn góp phần làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Tin bài: Nguyễn Thị Hà

         CĐN Y tế


Bài viết liên quan