bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn tỉnh BR- VT quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Với những trăn trở, lo lắng khi rất đông CNLĐ đang gặp rất nhiều khó khoăn do thực hiện giãn cách nhằm thực hiện tốt nhất chủ trương “chống dịch như chống giặc” của Đảng và Nhà nước, ngày 09/8, LĐLĐ tỉnh đã triển khai chương trình khảo sát trên diện rộng nhằm nhanh nhất nắm bắt được nhu cầu cần hỗ trợ của CNLĐ trên địa bàn tỉnh.

Giao diện khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ của đoàn viên, CNVCLĐ

Những CNVCLĐ đang gặp khó khăn cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm, hay nhu cầu cần được tư vấn về các chính sách hỗ trợ của nhà nước hiện nay cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hoặc mong muốn được tìm hiểu về các dịch vụ y tế tại địa phương về phòng, chống Covid-19… đều được cán bộ các cấp công đoàn trong tỉnh nắm bắt thông tin để kịp thời có giải pháp hỗ trợ.

Đoàn viên, CNVCLĐ hãy truy cập vào đường link sau đây để gửi nhu cầu cần hỗ trợ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvUL-2fblu6TC_i8m0NqwqTaXb2iHCb7T7qpydgSgg46j4EQ/viewform

Với vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình, các cán bộ công đoàn tỉnh BR-VT đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực hết mình để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đó chính là quyết tâm với tinh thần cao nhất của tổ chức công đoàn tỉnh BR-VT cùng với toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua đại dịch Covid-19.

NL


Bài viết liên quan