bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp Vũng Tàu tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên

Hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Trung tâm GDTX-HN Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng.

Đoàn viên công đoàn tham gia khám sức khỏe tại MEDLATEC BR-VT

Trong đó, ngày 25/2/2023, Trung tâm đã tổ chức cho 18 CBGVNV kiểm tra sức khỏe tổng quát tại phòng khám chuyên khoa xét nghiệm MEDLATEC Vũng Tàu theo chương trình thỏa thuận hợp tác phúc lợi phục vụ đoàn viên của Công đoàn ngành.

Hoạt động thiết thực này được thực hiện với sự phối hợp của Chính quyền và CĐCS nhằm chăm lo đời sống, sức khỏe cho CBGVNV yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học.

                          (CĐGD tỉnh BR- VT)


Bài viết liên quan