bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2024

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nữ công cho cán bộ công đoàn, Ngày 24/6, Công đoàn Viên chức đã tổ chức lớp tập huấn nữ công và vận động, tuyên truyền cho 70 cán bộ nữ công và cán bộ công đoàn phụ trách công tác Nữ công tại các CĐCS trực thuộc. Đến dự và là báo cáo viên có đồng chí Hoàng Thị Hải – Phó trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại lớp tập huấn, Phó Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của công tác nữ công công đoàn, trang bị kỹ năng cần thiết đối với cán bộ nữ công công đoàn; chế độ, chính sách đối với lao động nữ và kỹ năng tiếp cận, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nữ đoàn viên nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; Nội dung và phương thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng tại CĐCS. Đồng thời, cán bộ tham gia cũng có cơ hội trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công quần chúng tại đơn vị, cơ quan.

Lớp tập huấn nữ công thật sự là một buổi chia sẻ kinh nghiệm của Báo cáo viên tới cán bộ phụ trách nữ công, cũng như sự chia sẻ các mô hình hay của các đơn vị với nhau, qua Hội nghị này chắc chắn các cán bộ làm công tác nữ công đã trang bị thêm cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng cũng như các kinh nghiệm để có thể tự tin làm tốt công tác nữ công tại đơn vị mình, qua đó dễ dàng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nữ CBCCVC để cùng chia sẻ, giúp đỡ và cùng nhau hoạt động phong trào tại đơn vị mình ngày một tốt hơn.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

                                                                                            Hà Phương

Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT


Bài viết liên quan