bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: tổ chức chấm điểm tiêu chí xếp loại hoạt động công đoàn năm 2022

Từ ngày 8/11 đến 11/11/2022, tại Hội trường D2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị chấm điểm tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2022 cho 65 đơn vị CĐCS thuộc 4 khối thi đua của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2022 và kết quả hoạt động của các đơn vị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tiến hành chấm điểm, đánh giá, xếp loại CĐCS theo 04 Khối thi đua theo hình thức trực tiếp, đại diện các CĐCS báo cáo kết quả hoạt động CĐCS trong năm và bảo vệ điểm chấm theo quy định. Qua 4 ngày chấm điểm, các Khối đã chấm điểm các đơn vị đảm bảo khách quan, đánh giá đúng chất lượng hoạt động, bám sát các tiêu chí trong bảng điểm thi đua để công nhận điểm cho các đơn vị, đây là cơ sở để Công đoàn Viên chức tỉnh trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh  xem xét, đề xuất khen thưởng các CĐCS có thành tích xuất sắc trong phong trào CBCCVC và hoạt động Công đoàn năm 2022.

Kết quả chấm điểm 65/65 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 13 đơn vị đuợc các Khối đề xuất xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm cơ sở đề nghị khen thưởng các cấp năm 2022.

Quang Cử

 


Bài viết liên quan