bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn cơ sở

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, nhằm tạo điều kiện cho các kế toán CĐCS nắm vững hơn các quy định tài chính CĐCS , từ đó nâng cao nghiệp vụ công tác kế toán cũng như tiếp cận rõ hơn về phần mềm kế toán CĐCS. Ngày 09/1 vừa qua, Công đoàn Viên chức phối hợp cùng với CĐN Y tế và Công ty cổ phần VCS Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính CĐCS cho gần 100 đơn vị .

Tới tham dự lớp tập huấn có Đồng chí Trần Văn Liêm – Trưởng ban tài chính LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Uyên – Phó ban tài chính LĐLĐ tỉnh.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên  là đại diện của Công ty CP VCS VN đã triển khai các quy định tài chính công đoàn mới nhất, các chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn, cách thức lập dự toán, quyết toán CĐCS,cũng như hỗ trợ các Công đoàn cơ sở cài đặt phần mềm kế toán CĐCS và hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ hay phát sinh tại các CĐCS.

Lớp tập huấn đã giúp các kế toán CĐCS nắm rõ hơn các quy định tài chính công đoàn, cũng như giúp các kế toán CĐCS có thể sử dụng phần mềm kế toán CĐCS phục vụ cho công tác tài chính tại đơn vị mình một cách thuận lợi hơn.

                                                                               Hà Phương

Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT


Bài viết liên quan