bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn viên xã Phước Hội phát động ra quân thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”

Triển khai kế hoạch phát động của UBMTTQ Việt Nam huyện về việc phát động phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”  chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Huyện Đất Đỏ (09/12/2003-09/12/2023).

Vào ngày 04/3, xã Phước Hội cũng tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn xã.

(Lãnh đạo Đảng ủy phát biểu lễ phát động)

Với mục đích nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân tại địa phương về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, xã Phước Hội đã phát động tới cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ra quân cùng thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”. Theo đó, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp người dân về nguyên nhân và tác hại của việc ô nhiễm môi trường; tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động thiết thực bảo vệ môi  trường, làm cho người dân tích cực tham gia các hoạt động trong việc thu gom xử lý chất thải, rác thải, không vứt rác thải và xác gia súc, gia cầm bừa bãi không đúng nơi quy định; Tất cả công đoàn viên xã ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đảm bảo “Xanh – Sạch – Đẹp.

(Công đoàn viên tham gia trồng cây và vệ sinh trong buổi lễ ra quân)

Ngay sau Lễ phát động, tất cả Công đoàn viên cùng với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các ấp đã chia thành 4 đoàn ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường từ cổng ấp văn hoá Hội Mỹ đến ngã tư Mù U thuộc ấp Hội Mỹ.

 

 


Bài viết liên quan