bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công đoàn Việt Nam đổi mới để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) của Công đoàn Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, từ các hoạt động xã hội từ thiện đến các hoạt động phúc lợi cho NLĐ.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn thể hiện vai trò quan trọng trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đây là nhiệm vụ then chốt để tạo động lực cho người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Nguồn: Báo lao động và Công đoàn


Bài viết liên quan