bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022

Ngày 09 tháng 6 năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương Ban hành Quyết định số 1368-QĐ/BTGTW về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022.

Để cuộc thi thành công tốt đẹp, Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Hình thức tổ chức cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần từ ngày 13/6/2022 đến ngày 05/9/2022.

  1. Cách thức tham gia

– Cách 1: Truy cập vào phần mềm “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 tại địa chỉ vietlao.dangcongsan.vn.

– Cách 2: Truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn), mạng xã hội VCNet (vcnet.vn) hoặc các cơ quan báo chí phối hợp để vào phần mềm Cuộc thi.

 

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị và người dự thi vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua các số điện thoại sau đây để được giải đáp: 080.48459 – 0867.062968.

Link hướng dẫn tham gia cuộc thi:

https://vietlao.dangcongsan.vn/huong-dan/huong-dan-tham-gia-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-12

Link tài liệu tham khảo cuộc thi

https://vietlao.dangcongsan.vn/huong-dan/tai-lieu-tham-khao-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-74

Thành Thơ


Bài viết liên quan