bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công nhân viên chức, người lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”

Thực hiện Công văn số 1650-CV/BTGTU ngày 20/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên phát động, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn quan tâm tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động biết và tham gia Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ”.

Thể lệ và Đề cương gợi ý viết bài tham dự Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (http://hungyen.dcs.vn/) và Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên (http://tuyengiaohungyen.vn/).

  Thu Trang


Bài viết liên quan