bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công nhân viên chức, người lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ tư.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ tư, năm 2022 – 2023 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm cổ vũ, động viên, phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động về thể lệ, hình thức tham gia cuộc thi như sau:

1- Đối tượng tham dự Giải: Đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động có tác phẩm báo chí với nội dung về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023.

2- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: nhận tác phẩm dự Giải đến hết 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện). Tác phẩm báo chí dự thi có thể gửi qua các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo hoặc gửi trực tiếp tới Ban Tổ chức Giải.

3- Địa chỉ nhận tác phẩm dự Giải:

– Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.39287401 & 098.5802.555 (ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban).

– Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam: Số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.39351071 & 0912995895 (ông Trần Thái Sơn, Phó Trưởng ban).

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 4, năm 2022 – 2023. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email… của tác giả.

(Kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ tư, năm 2022 – 2023)

 


Bài viết liên quan