bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Ngày 19/02/2024, Công ty CP Thủy Sản và XNK Côn Đảo  đã tổ chức lớp tập huấn về “An toàn vệ sinh lao động năm 2024” cho trên 300 công nhân viên, người lao động. Báo cáo viên do ông  Nguyễn Phi Hùng – Trưởng Phòng LĐVLTL Sở lao động TB&XH Tỉnh BR-VT.

Trong buổi tập huấn, người lao động của công ty đã được cập nhật một số điểm mới của bộ luật lao động và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; công tác ATVSLĐ tại cơ sở; các yếu tố liên quan đến vấn đề an toàn lao động; những nội dung quy định về việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hệ thống quản lý loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động, với Xí nghiệp CBHS và môi trường; trách nhiệm của An toàn vệ sinh viên, phương pháp hoạt động của An toàn vệ sinh viên; đánh giá rủi ro trong lao động sản xuất và biện pháp kiểm soát.

Một số hình ảnh lớp tập huấn ATVSLĐ năm 2024 của công ty CP thủy sản và XNK Côn Đảo

Qua buổi tập huấn, trang bị kiến thức cần thiết giúp cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm của An toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp. Từ đó, áp dụng luật hiệu quả, đúng đắn, đảm bảo an toàn cho người lao động tại đơn vị mình, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 19/2, công nhân người lao động của công ty đã ra quân sản xuất cho những đơn hàng mới năm 2024.

                                                                                      Hồng Châm

                                           (Chủ tịch CĐCS Công ty CP Thủy sản và XNK Côn Đảo)


Bài viết liên quan