bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty TNHH Đại Không Gian đảm bảo 3 tại chỗ cho người lao động

Nhằm chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16 của Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, Công ty TNHH Đại Không Gian tại cụm tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch đã bố trí phương án 3 tại chỗ “Sản xuất tại chỗ-Ăn tại chỗ-nghỉ tại chỗ” cho 130 người lao động.

Ban chấp hành CĐCS đã phối hợp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, sắp xếp chỗ ở, nhà tắm, nhà vệ sinh và chuẩn bị các vật dụng cần thiết như: Liều ngủ, nệm, chậu giặt đồ, chăn, mền,…, liên hệ cung cấp suất ăn hàng ngày cho người lao động. Công tác chuẩn bị vô cùng vất vả vì thời gian gấp, đặt hàng lại khó khăn. Tuy nhiên, Công đoàn và doanh nghiệp đã kịp thời chuẩn bị tương đối hoàn tất. Đặc biệt là doanh nghiệp đã liên hệ cơ sở y tế test nhanh cho toàn thể người lao động trước khi vào lưu trú tập trung theo đúng quy định.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc doanh nghiệp, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động luôn đoàn kết, cố gắng vượt qua đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan