bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2023

Ngày 27/12/2023, Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu phối hợp cùng Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Vũ Bích Hằng – Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch CĐCS, các Tổng giám đốc hành chính, sản xuất, các cấp quản lý; các cán bộ công đoàn cùng 83 đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 4.500 người lao động trong công ty tham dự Hội nghị.

  • Hình ảnh Hội nghị Người Lao động-

Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; các chế độ, chính sách phúc lợi, điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động và tình hình giải quyết khiếu nại, kiến nghị trong năm 2023. Đồng thời đưa ra các chủ chương, kế hoạch hành động cho năm 2024.

Chủ tịch công đoàn tóm tắt báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế của Công ty; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng; việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiếp tục đẩy mạnh thêm một số hoạt động nhằm cải thiện đời sống, vật chất và tinh thần cho người lao động.

Tại Hội nghị 13 nhóm ý kiến câu hỏi, thắc mắc và kiến nghị (được Công đoàn lấy ý kiến từ người lao động) nội dung chủ yếu tập trung vào: Tăng tiền lương, tiền thưởng;  hỗ trợ tiền xăng, nhà trọ ; Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; tăng chất lượng bữa ăn trưa; An toàn vệ sinh lao động; … đã được Ban Giám Đốc trả lời, giải thích và đưa ra các biện pháp thích hợp để thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng như nội quy của Công ty/ Tập đoàn.

Hội nghị diễn ra thành công và tốt đẹp

Hương Bùi – Đông Phương (KCN)


Bài viết liên quan