bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CP cao su Thống Nhất tổ chức Lễ Tổng kết và trao thưởng phong trào thi đua nước rút hoàn thành sản lượng năm 2022

Ngày 06/12/2022 Công ty CP cao su Thống Nhất tổ chức Lễ Tổng kết và trao thưởng phong trào thi đua nước rút hoàn thành sản lượng năm 2022.

Trong năm 2022, mặc dù Công ty  phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ việc thiếu lao động khai thác mủ, vườn cây có năng suất thấp, vườn chuối bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội năm 2021, giá cả nhiên liệu, vật tư phân bón, thuốc BVTV tăng cao, việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nổ lực vượt khó, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp trong quản lý, sản xuất, phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể phát động nhiều phong trào thi đua  tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công nhân lao động.

Tính đến ngày 08/12/2022 Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ. Về trước kế hoạch 25 ngày. Dự kiến đến hết năm 2022 công ty sẽ khai thác vượt 17 % kế hoạch được giao. Sản lượng mủ SVR chế biến và gia công dự kiến vượt kế hoạch 616 tấn, vượt 23 % so với kế hoạch. Bên cạnh đó, đến ngày 30/11/2022 công ty đã thu hoạch được 5.132 tấn chuối, đạt 100 % kế hoạch, dự kiến đến hết năm 2022 vượt 449 tấn (8% KH).

Tại buổi Lễ tổng kết phong trào thi đua nước rút hoàn thành sản lượng năm 2022 ban giám đốc công ty đã trao giải về trước kế hoạch cho 02 tập thể, thưởng cho 04 tập thể đạt thành tích suất sắc trong phong trào thi đua nước rút với tổng số tiền 35 triệu đồng và trao thưởng cho 02 cá nhân đạt giải cao trong Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cấp công ty năm 2022. Đồng thời, công ty đã biểu dương khen thưởng 01 cá nhân vinh dự được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương về “Bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Ban lãnh đạo công ty CP cao su Thống Nhất trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2022

Công tác tổ chức tổng kết và khen thưởng kịp thời trong các phong trào thi đua đã góp phần động viên tiên thần người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo trong tập thể người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản suất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đầy phát triển kinh tế xã hội ngành, địa phương.

                                                                     Ngọc Lan

                                      (Chủ tịch CĐCS Công ty CP cao su Thống Nhất)


Bài viết liên quan